Třídíte správně odpad, nebo jste ještě nezačali?PROČ TŘÍDIT ODPAD 

Průměrný Čech ročně vyprodukuje 3 502 kg odpaduPřestože v porovnání s velkými korporacemi, které se drží na vrchních příčkách žebříčku největších znečišťovatelů, se toto množství může zdát malé, i tak záleží na tom, jakým způsobem s naším odpadem nakládáme.
V ideálním případě se můžeme pokusit odpad neprodukovat vůbec a žít tzv. „zero-waste”. Jestliže však pro nás tento způsob života není dostupný, dobrou alternativou je řádné třídění odpadu, a tím i šetření primárních zdrojů surovin, energií a životního prostředí.
RECYKLACE 
Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Průběh a výhodnost recyklace se liší u každého materiálu. U řady kovů (měď, železo, hliník, olovo), PET láhví, papíru a skla je recyklace vysoce konkurenceschopná vůči primárnímu zpracování a ekonomicky i environmentálně výhodná. Naopak u jiných materiálů není recyklace možná vůbec (např. nápojové kartony). V takových případech se používá termín „downcycling”. Ten označuje proces zpracování odpadu, jehož produkt není zdaleka tak hodnotný jako produkt recyklace.

 

CO SE RECYKLACÍ například VYRÁBÍ?
• Výrobky z recyklovaného papíru:
novinový papír, sešity, lepenkové krabice, toaletní papír…
• Výrobky z recyklovaného skla:
láhve na minerálky, láhve na pivo, jiné skleněné výrobky…
• Výrobky z recyklovaných plastů:
výplň zimních bund, zátěžové koberce, zatravňovací dlažba, různé pytle, zahradní nábytek, textilní a technická vlákna...

JAK TŘÍDIT ODPAD - v domácnostech

Nejsnadnější způsob, jak třídit odpad, je třídit ho již v místě jeho vzniku - tedy v našich domácnostech v momentě, kdy nám obal nebo jakákoliv jiná věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. V tu chvíli je nejlepší danou věc očistit a správně roztřídit.

Průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty, proto by prostor na odkládání těchto dvou druhů odpadu měl být největší. Odděleně bychom také měli odkládat nevratné sklo, kovy a nebezpečný odpad, který je nutno odevzdat do sběrného dvora. (V obcích, kde sběrný dvůr není, většinou obecní úřady dvakrát ročně organizují sběr tohoto odpadu.)

Na nepoužitelný textil, elektroodpad a olej (uzavřený v PET láhvi) existují speciální kontejnery či sběrná místa. Nepoužité léky patří zpět do lékárny. Roztřídit lze i bioodpad, a to tak, že si ho můžeme buď zkompostovat sami doma, nebo ho odnést do komunitní kompostárny.
Do směsného odpadu, který následně putuje do popelnice, pak zbývá zařadit odpad jako již mnohokrát recyklované papíry (např. ruličky od toaletního papíru), omaštěný obal od pizzy, rozbité zrcadlo, jednorázový kelímek, dětské plenky aj.JAK TŘÍDIT ODPAD - kontejnery

1) Žlutý kontejner na plasty
ANO - Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, plastové obaly od spotřebního zboží, od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE - Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 


2) Modrý kontejner na papír
ANO - Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžeme také vhazovat, avšak bublinkové obálky vhazujme pouze bez plastového vnitřku.

NE - Opálený, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, krabice od nápojů, ruličky od toaletního papíru či kapesníky.

 


3) Zelený kontejner na sklo
ANO - Láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od zavařenin či tabulové sklo z oken a ze dveří.

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, jelikož se bude dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE - Keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.4) Oranžový kontejner či kontejner s oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO - Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE - „Měkké” sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujme sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

 


5) Kontejner s šedou nálepkou na kovy
ANO - Kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit, např. plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Větší kovový odpad je nutné odvést přímo do sběru.

NE - Plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení, těžké nebo toxické kovy (olovo či rtuť).

 

 

Další informace:
https://www.jaktridit.cz/cz
https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni/

 

Zpět do obchodu