Muži a feminismus

Věděli jste, že feminismus je i pro muže? V posledních letech se otevírají témata, která byla v minulosti pro mnoho lidí tabu. Mnohem více se mluví o sexuálním násilí. Spoustu vlivných žen se svěřuje se svými zkušenostmi se znásilněním v rámci hnutí #MeToo. Ženy tímto sdílením upozorňují na nevhodné chování některých mužů a chtějí změnu! Znamená to ale, že nenávidí muže? Jak tomu doopravdy je? 

 

Jak jsou „feministky“ vnímány společností

Jak už jsme zmínili v minulém článku, sexuální násilí na ženách se v naší společnosti vyskytuje ve znepokojivě velkém měřítku. Proto se čím dál tím více ozývají hlasy žen, které touží po větším pocitu bezpečí. Odpůrci feminismu by nás všechny nejraději označili za bláznivé hysterické ženské, které chtějí být nadřazeny mužům. Je to ale vůbec pravda? 

Jak už to tak bohužel bývá, lidé si nejvíce všímají extremistických názorů. Stačí jim vidět jednoho aktivistu, který kolem sebe šíří nenávistné projevy, a už mají tendenci celou problematiku shazovat. Téměř každá sociální skupina má určitý stereotypní vzorec chování, který však velmi často vůbec neodpovídá realitě. U feministek tomu také tak je. Nejsou to ale „ukřičené ženy se zarostlým podpažím, které chtějí být za každou cenu lepší než muži“. Na ochlupení není samozřejmě vůbec nic špatného… Důležité je zdůraznit, že ženy, které by muže nejraději sprovodily z povrchu zemského, NEJSOU feministky

Když se na feminismus podíváme z trochu jiného úhlu pohledu, uvědomíme si, že spoustu témat, kterými se zabývá, se vztahuje i na muže. Například stereotypní role ve společnosti mohou být velmi omezující nejen pro ženy, ale i pro muže. To, že chce být muž kadeřníkem nebo stylistou, nutně neznamená, že by byl v nějakém ohledu méně „chlap“. Koneckonců ve výsledku záleží především na tom, aby ho jeho práce naplňovala, ne? Ne všechny ženy jsou špatné řidičky a ne všichni muži, kteří o sebe rádi pečují, musí automaticky spadat do LGBTQ+. Všechno jsou to pouze stereotypy.

 

Toxická maskulinita

Jednou z problematik, kterými se feminismus zabývá, je toxická maskulinita. Ta spočívá v tom, že muž je společností vnímán jako dominantní, silný a často také emocionálně nedostupný. Jedním z důsledků toxické maskulinity je zvýšený počet sebevražd mladých mužů. Pokud se muži stydí mluvit o svých pocitech a problémech, mohou výrazně zanedbat své duševní zdraví. Tato teorie se rozvinula již v 80. letech 20. století, takže se opravdu nejedná o výstřelek poslední doby. Výzkum dokonce už tehdy potvrdil, že toxická maskulinita škodí nejvíce mužům samotným.

Tato problematika se projevuje především odmítáním jakékoli jiné podoby „mužství“. Někteří muži vnímají například projev feminity jako slabost nebo zženštilost. Když někdo zcela odmítá nosit růžovou barvu, je to spíš úsměvné. Horší však je, když má muž problém s potlačováním emocí. Z dlouhodobého hlediska může takový postoj zapříčinit větší šanci na výskyt psychických problémů. Toxická maskulinita se v úplně nejhorším případě může přehoupnout do projevů nenávisti,  jako je misogynie (od urážení žen až po násilí, kvůli potřebě dokazovat si „nadvládu“ a „dominanci”) nebo homofobie (gayové nejsou považováni za „pravé muže”). 

 

 

Co je skutečným cílem feminismu

Feminismus skutečně NENÍ proti mužům. Jeho cílem je, aby spolu ženy a muži žili v harmonii, vzájemně se respektovali a podporovali. Proto je feminismus pro každého, kdo chce, aby se všichni v naší společnosti cítili bezpečně a svobodně. Muži a ženy by měli mít stejná práva, protože jsou si naprosto rovni. Nikdo nikoho nenutí, aby se vzdal svého mužství nebo ženství. Důležité je, aby měl každý možnost volby a mohl beze studu vyjadřovat své pocity. Doufám, že si po přečtení tohoto článku uvědomíte jedno: Být feministou není ostuda.

 

Autorka: Anna Krausová

Korektura: Kamila Bocková

Zpět do obchodu