Pay gap

Co je to?

Gender pay gap (GPG) je průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů za odvedenou práci.

-> jde tedy o rozdíl ve výši peněžní částky, kterou muži a ženy dostanou za stejnou práci a stejnou odpracovanou dobu)


Údaj GPG zahrnuje spoustu faktorů, např. historii, segregaci trhu práce (zastoupení mužů a žen v jednotlivých zaměstnáních a pozicích), roli ženy jako matky, diskriminaci, stereotypy, vzdělání.
Obecně se dá říct, že ženy dostávají za odvedenou práci průměrně méně než muži, a to někdy i přesto, že odvedou stejnou práci a dosahují stejné či vyšší míry vzdělání. Tento rozdíl se liší u různých povolání, zemí, ras a etnicit.
 


Pay gap v Česku

V rámci EU má Česko jeden z nejvyšších rozdílů ve výdělcích žen a mužů. Podle Evropského parlamentu dostávají ženy v Česku zaplaceno o 18,9 % méně než muži (údaj z roku 2019).
 


Důvod

Důležitou součástí pay gapu je segregace trhu práce. Vysoký rozdíl v odměňování žen a mužů může naznačovat, že ženy pracují v hůře placených odvětvích nebo že často pracují jen na částečný úvazek.

Dalším faktorem je vertikální segregace, která mužům zajišťuje mnohem větší pravděpodobnost zastávat vyšší pozice. V souvislosti s vertikální segregací se setkáváme s pojmem „skleněný strop“. Jedná se o neviditelný systém překážek, který ženám znemožňuje přístup do vyšších pracovních pozic.
 


Rizika

Nižší odměňování žen znamená, že ve stáří jsou ženy vystaveny vyššímu riziku chudoby. Evropské ženy nad 65 let života pobíraly v roce 2018 důchody o 30 % nižší než muži stejného věku. V Česku byl tento problém menší – ženy pobíraly důchody o 13 % nižší než jejich mužští vrstevníci.
 

Závěr

Pokud jsme svědky diskriminace, ozvěme se. Nebojme se ucházet o „typicky mužská“ pracovní místa. Žádné pracovní místo není „jen pro muže“. Pokud chceme (!), vymaňme se z naučených stereotypů o „ženských“ pracích. Volba povolání má být vždy pouze na nás a výše mzdy na nediskriminující společnosti, kterou nutně potřebujeme.

Zpět do obchodu