Rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím

aneb jak argumentovat, když někdo řekne, že jde jen o název1) Rozdíly v oblasti majetkového práva

• Společné jmění

Stejnopohlavní pár v registrovaném partnerství nemá právo na společné jmění. Majetek, který nabude během registrovaného partnerství, zůstává buď v individuálním vlastnictví jednoho z partnerů, anebo ho má pár v podílovém spoluvlastnictví rovným dílem.
Při uzavření svazku manželského oproti tomu vzniká společné jmění manželů. To může novomanželům značně usnadňovat život při řešení běžných majetkových záležitostí a jeho konkrétní podobu si navíc mohou upravit dle vlastních preferencí. Také to znamená, že při dědění spadá na manžela větší podíl.


• Vdovský důchod

Registrovaní partneři nemají nárok na vdovský důchod. Po smrti partnera či partnerky musí vyžít z jediného příjmu.
Pokud ovšem v manželství zemře jeden z partnerů, druhý má na pobírání vdovského důchodu nárok.


• Právo bydlení

Pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo umožňující mu tam bydlet, uzavřením manželství vznikne druhému z manželů právo bydlení.
Při registrovaném partnerství takové právo nevzniká.• Nájemní právo

Manželům taky automaticky vzniká společné nájemní právo, když jeden z manželů má nájemní právo k bytu nebo domu.
Toto právo však registrovaným partnerům nevzniká. Ti musí uzavřít společnou smlouvu s pronajímatelem, stejně jako kdyby šlo o cizí osoby.


2) Rozdíly ve vztahu k dětem a rodině

• Osvojení dítěte

Registrovaní partneři nemají právo osvojit si dítě společně jako pár, stát se pěstouny nebo si osvojit dítě svého životního partnera. I po dlouhých letech soužití zůstává nebiologický rodič pro dítě právně „cizím člověkem“.
Když spolu začnou žít muž a žena, mohou si své děti navzájem osvojit a vytvořit tak novou rodinu.S tím jsou spojené problémy s:

rozvody (dítě jednoho z registrovaných partnerů nemá právní nárok na vztah s druhým rodičem),

školami (vyzvedávat dítě ze školy může automaticky pouze rodič zákonný, druhý rodič si musí zařídit plnou moc nebo spoléhat na benevolenci školy),

nemocnicemi (pokud se dítěti něco stane, pouze rodič zákonný má nárok znát informace o jeho zdravotním stavu a pouze on může rozhodovat o jeho léčbě),

dědictvím (dítě automaticky dědí pouze po rodiči zákonném a ani při uvedení v závěti rodiče nezákonného není v postavení nepominutelného dědice).3) Rozdíly při uzavírání sňatku

• Místo uzavření registrovaného partnerství

Stejnopohlavní pár může uzavřít registrované partnerství pouze na 14 určených úřadech, navíc jen v určené dny a časy. Vznik registrovaného partnerství je pouze administrativním úkonem, ke kterému dochází beze svědků - zákon tak symbolicky snižuje jeho hodnotu.• Před kým může být svazek uzavřen

Snoubenci uzavírají manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.
Stejnopohlavní páry se mohou registrovat pouze před matrikářem.• Volno pro přípravu

Snoubenci mají nárok na 2 dny pracovního volna na svatbu.
Registrovaní partneři na volno nárok nemají.• Vztah k rodině

Po uzavření manželství získávají novomanželé nové příbuzné, například švagry a švagrové, a jejich vztah je zákonem uznávaný.
Registrovaní partneři oproti tomu nezískávají žádné nové zákonem uznávané příbuzné.• Společné příjmení

Registrovaní partneři si při registraci nemohou určit společné příjmení. Musí si o změnu příjmení požádat po registraci, a to za poplatek.
Zdroje:

https://praguepride.cz/…eni

https://www.jsmefer.cz/…ily

https://www.amnesty.cz/…fer

https://www.zakonyprolidi.cz/…-89 

https://www.zakonyprolidi.cz/…11

Zpět do obchodu