Xenofobie

Xenofobie je (zjednodušeně řečeno) strach z neznámého. Není to jen averze vůči cizincům, je to také strach nebo odpor k jiným kulturám, náboženstvím, přesvědčením, státům apod., který je často doprovázen nedůvěrou, pocitem ohrožení a úzkostí.

Xenofobie je základem různých druhů nenávisti.Xenofobie vs. rasismus
Nezaměňujme rasismus a xenofobii. Ačkoli se tyto pojmy často prolínají, neoznačují to stejné.

 • Rasismus vyjadřuje negativní postoj, utlačování či nerovné zacházení s lidmi na základě jejich fyzické odlišnosti (vlasy, odstín pleti, obličejové rysy).
 • Xenofobie staví na odporu k jiné národnosti či kultuře (etnicitě aj.), a to bez ohledu na odstín kůže.


Projevy xenofobie
Mohou to být nepříjemné poznámky vůči jiným národnostem či šíření hanlivých stereotypů. Xenofobie má také ničivý dopad na politický vývoj.


Původ strachu
Xenofobie vzniká:

 • z pocitu ohrožení vlastní skupinové identity,
 • z nedostatku informací,
 • z generalizovaných zpráv o všem cizím, které nám podávají nepřesné a zkreslené informace,
 • ze společenských předsudků, které nejsou podloženy a ověřeny objektivními informacemi.


Xenofobii mohou šířit i lidé, kteří jsou sami oběťmi rasismu či jiné diskriminace. Xenofobie není výhradně záležitostí jedné skupiny lidí - objevuje se po celém světě.
Bílý člověk může zažít xenofobní útoky, ale ne rasismus jako takový.
Příkladem xenofobie a rasismu byla například vlna nenávisti vůči lidem z oblastí zasažené válkou během migrační krize. V tomto případě se oba faktory prolínaly.

 

Zdroje:

 • FISCHER, Josef Ludvík; PETRUSEK, Miloslav; STRMISKA, Zdeněk. Malý sociologický slovník. Praha: Svoboda, 1970.
 • https://www.youtube.com/watch?v=vap1huPdoc8
 • https://www.youtube.com/watch?v=4Aicki4a4uI
 • https://www.merriam-webster.com/words-at-play/xenophobia-and-racism-difference
 • https://whizolosophy.com/category/atrocities-racism-inequality/article
 • column/difference-between-xenophobia-and-racism

Zpět do obchodu